top of page
pngtree-aesthetic-blue-purple-watercolor-abstract-tomographic-background-image_888490_edit

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

a1-1-2.jpg

Çocuk Psikoterapisi 

Duygusal, sosyal, davranışsal güçlükler deneyimleyen çocuklar ile birebir veya grup ile yapılan psikoterapidir. Çocuğun ruhsal dünyasında çözümlenememiş çatışmalar, semptomlar ile ortaya çıkar. Çocuk psikoterapisindeki değerlendirmede duygusal, davranışsal ve ilişki sorunlarının altında yatan sebepler keşfedilir. Psikoterapi süresince çocuğun zorlu deneyimlerini ve mücadelelerini sembolik bir şekilde anlatabilmesindeki en önemli boyut çocuk ile terapist arasındaki güven ilişkisidir. 

a1-2.jpg

Yetişkin Psikoterapisi

Kişinin yaşadığı türlü psikolojik sıkışmaları anlamak, çözümlemek, hafifletmek ve/veya gidermek için başvurduğu sistematik bir psikolojik destek biçimidir. Sistematiktir çünkü içini dökmekten, fikir danışmaktan ya da bir dost sohbetinden farklıdır. Bilimsel teoriler ile beslenmiştir. Pek çok farklı psikoterapi ekolü mevcuttur ancak genel olarak temel hedef aynıdır; kişinin deneyimlediği, tariflediği zorlu yaşantının altında yatan sebeplerin terapist ve danışan tarafından araştırılarak çözümlenmesi. Bugün deneyimlenen, yaşantılananlar hem bugünün aktüel meseleleriyle hem de geçmişin getirdikleriyle alakalı olabilir. Psikoterapi süreci bu çerçevede kişilere farklı bakış açıları sunmaktadır. Aktüelde hissedilen zorlukların süreç çerisinde azalarak bireylerin kendileri ile daha fazla barışık olmalarına ve daha işlevsel bir yaşam sürmelerine destek olmaktadır. 

a2-2.jpg

Özel Eğitim

Farklı gelişim gösteren çocuk ve ergenlerin bireysel ihtiyaçlarının belirlenip, bu alanlarda onları desteklemek için oluşturulan eğitimsel programların uygulanmasıdır. Özel eğitim/eğitimsel terapide amaç, çocuğun/ergenin güçlü, zayıf ve gelişmekte olan becerilerini keşfederek, bu doğrultuda onu desteklemek ve potansiyelini ortaya çıkarmasına yardım etmektir. Özel eğitim/eğitimsel terapi seansları, bireyselleştirilmiş eğitim programları çerçevesinde yürütülür.

a2-1.jpg

Ergen Psikoterapisi

Ergen psikoterapisi, ergenlik döneminde bireyin karşı karşıya kaldığı davranışsal, duygusal, fiziksel ve düşünsel zorluklara yardımcı olmak amacı ile, çeşitli psikoterapi yaklaşımları kullanılarak ergenin iç dünyasını anlama yolculuğudur. Ergenlerle çalışırken kullanılan psikoterapi yöntemleri, bu dönemde karşılaşılan problemlere odaklanır ve ergenin sorunlarla başa çıkma becerisini geliştirmeyi hedefler. 

a5.jpg

Aile ve Çift Psikoterapisi

Aile ve Çift Terapisi, yaşanan psikolojik zorlukların ilişki içinde filizlenip şekillendiğini ve dolayısıyla ilişki içinde çözümlenebileceğini öngören psikoterapi yaklaşımıdır. Bireylerin içinde büyüdükleri köken ailelerinde, mevcut çekirdek ailelerinde ya da ilişkileri içinde yaşadıkları psikolojik problemlerin giderilmesi yine bu sistem içinde, etkileşim içindeki diğer bireyin/bireylerin terapötik sürece katılımı ile mümkündür. Aile ve çift terapisi, bireyin değişimindense sistemin, ilişkilerin, etkileşim biçimlerinin değişmesini hedefler. Bireylerin, çiftin ve ailenin dinamiklerini göz önünde bulundurarak problemlerin çözümüne odaklanır. İlişkiyi canlı bir organizma olarak ele alır ve iletişim, güç, duygu hatları üzerinde çalışarak ilişkilerin ve dolayısıyla bireylerin daha sağlıklı oluşuna yardımcı olur.

a3-1.jpg

Gelişim Takibi

Çocuğun erken aylardan itibaren gelişiminin takibinin edilmesi hayati önem taşır. Doğum itibari ile belirli aralıklar ile çocuğun gelişimi değerlendirilir ve gerekli alanları geliştirmeye yönelik etkinlikler belirlenir. Gelişim değerlendirilmesi ile çocuğun sosyal-duygusal gelişimi, bilişsel gelişimi, dil gelişimi, öz bakım becerileri, fiziksel gelişimi başlıkları altında detaylı olarak değerlendirilir. 

istanbul çoçuk psikoloğu, ,anadolu yakası çocuk psikoloğu, istanbul çocuk psikoloji, istanbul çoçuk psikolojisi, istanbul çocuk gelişim, istanbul çocuk psikolojisi, istanbul çoçuk psikologu, istanbul çocuk psikoloğu, istanbul çocuk psikologu, istanbul çocuk psikologu, istanbul çocuk danışmanlık, istanbul çoçuk gelişim, anadolu yakası çocuk danışmanlık, istanbul anadolu yakası çocuk gelişimi, anadolu yakası çocuk psikologu, Suadiye çocuk psikoloğu, bostancı çocuk psikoloğu, istanbul çocuk terapi, istanbul çocuk danışmanlığı, istanbul anadolu yakası çocuk psikologu, anadolu yakasi çocuk psikologu,anadolu yakasi çocuk danışmanlık

bottom of page