top of page
pngtree-aesthetic-blue-purple-watercolor-abstract-tomographic-background-image_888490_edit

UYGULANAN TESTLER

WISC-IV

6 yaş 0 aydan, 16 yaş 11 aya kadar olan bireylerin zihinsel potansiyelini değerlendirmekle birlikte dikkat ve öğrenme süreçlerini, bilişsel alandaki güçlü ve zayıf yönlerinin de değerlendirilmesine imkan sağlamaktadır.

Rorschach Testi

(Çocuk ve Ergen)

Rorschach testi kişinin iç dünyasının, duygulanımlarının, ilişkisel dinamiklerinin ve ruhsal durumunun anlaşılması için kullanılan projektif bir değerlendirmedir.

Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi

4 farklı çizimden oluşur. Ruhsal işleyişi, duygulanımlarını, ilişkilenme dinamiklerini ve zorluklarını anlamak adına bireysel olarak uygulanır.

GECDA

Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı (GEÇDA),

0-72 ay Türk çocuklarının gelişimlerini ayrıntılı olarak değerlendirebilmek amacıyla, Gazi Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir.

CAS

Cognitive Assessment System/Bilişsel Değerlendirme Sistemi, 5-17 yaş grubu çocukları zihinsel açıdan değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir.

CAT

Children's Apperception Testi, 2-9 yaş aralığında çocuklara uygulanır. Çocuğun ilişki dinamiklerini, içsel süreçlerini, duygulanımlarını ve zorluklarını anlamak adına hayvan resimlerinin olduğu kartların kullanıldığı CAT testi uygulanır.

MOXXO

6-12 yaş çocuklarda ve 13-65 yaş arası yetişkinlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş olan bir online dikkat ölçme testidir.

OYAB

Okuma-Yazma Değerlendirme Bataryası (OYAB) 1.-4.sınıf çocuklarının okuma, anlama ve yazma alanlarında çocukların yaşadıkları güçlüklerin ve risk grubunda olanların belirlenmesini 10 alt test ile sağlar. Bu güçlükler temelinde müdahalenin içeriğinin oluşturulmasına ve gelişimin izlenmesine olanak tanır.

Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası

Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası,

1. Ve 5. Sınıf arasındaki bireyin öğrenme süreçlerinde yaşadığı zorlukların değerlendirmesinde kullanılmaktadır.

TAT

Thematic Apperception Testi, 10-99 yaş aralığındaki kişilere uygulanabilir. Kişinin içsel dünyasını, zorluklarını, duygulanımlarını ve ilişki dinamiklerini anlamak adına farklı resimlerin bulunduğu kartlar kullanılır.

DENVER-II

0-6 yaş arası çocukların gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir.

EROT

60-72 ay çocuklarına yönelik Erken Okuryazarlık Testi (EROT) anasınıfına devam eden çocukların erken okuryazarlık becerilerini yedi boyutta ölçmeyi hedefleyen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır.

Çocuk Psikoloğu

istanbul çoçuk psikoloğu, ,anadolu yakası çocuk psikoloğu, istanbul çocuk psikoloji, istanbul çoçuk psikolojisi, istanbul çocuk gelişim, istanbul çocuk psikolojisi, istanbul çoçuk psikologu, istanbul çocuk psikoloğu, istanbul çocuk psikologu, istanbul çocuk psikologu, istanbul çocuk danışmanlık, istanbul çoçuk gelişim, anadolu yakası çocuk danışmanlık, istanbul anadolu yakası çocuk gelişimi, anadolu yakası çocuk psikologu, Suadiye çocuk psikoloğu, bostancı çocuk psikoloğu, istanbul çocuk terapi, istanbul çocuk danışmanlığı, istanbul anadolu yakası çocuk psikologu, anadolu yakasi çocuk psikologu,anadolu yakasi çocuk danışmanlık

bottom of page