Acerca de

pngtree-aesthetic-blue-purple-watercolor-abstract-tomographic-background-image_888490.jpg

AYŞE BAŞAK ERK

Ayşe Başak Erk, Yeditepe Üniversitesi'nde Psikoloji alanında lisans eğitimini bitirmiş, 2013 yılında Okan Üniversitesi Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisansını "Akran Zorbalığı" bitirme projesi ile tamamlayarak Uzman Gelişim Psikoloğu unvanını almaya hak kazanmıştır. Profesyonel Düzey Deneyimsel Oyun Terapisti ve Süpervizörüdür. Mika Psikoloji’nin kurucusudur.

 

Ayşe Başak Erk 2010 yılından itibaren çocuk psikolojisi alanında çalışmakta olup, bireysel çalışmalarının yanı sıra okul öncesi kurumlarında çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yer almıştır. Bu sürede "Çocuklarda Sosyal Beceri Geliştirme" grubunu düzenlemiştir. Daha sonra özel bir danışmanlık merkezinde çocuklar ile dikkat azlığı, öğrenme güçlüğü ve akademik güçlükler üzerine çalışmalar yürütmüş, ev eğitimi çalışmaları gerçekleştirmiştir.
 

Mika Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık'ta okul öncesi ve okul çağı çocuklarının yaşadığı eğitimsel güçlüklere (öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği vb.) psiko-eğitimsel terapi; ruhsal ve davranışsal sorunlara yönelik psikolojik değerlendirme ve bireysel psikoterapi uygulamaktadır. Çocuklara yönelik grup çalışmaları hazırlamaktadır.

 

Çalışmalarını psikodinamik, deneyimsel ve çocuk odaklı yönelim ile sürdürmektedir.

 

Bunlarla birlikte akran zorbalığı üzerine Boğaziçi ve Yeditepe üniversitelerinde misafir hocalık yapmış olup, Nisan 2019’da basılmış 'Akran Zorbalığı', 2022'de basılmış' Akran Zorbalığını Önleme ve Farkındalık Etkinlikleri' kitabı bulunmaktadır. Toplumsal farkındalığı arttırmak ve bilinçlendirmeyi hedef alan Cartoon Network 'ün gerçekleştirdiği "Zorba Olma Kanka Ol" kampanyasına uzman desteği vermiştir.
 

2013 yılında kurmuş olduğu cocuklarıngelisimi.com sitesine çocuk psikolojisi ve çocuk gelişimi üzerine içerikler hazırlamaktadır.

 

Eğitimi süresi boyunca aldığı farklı eğitimlerden bazıları şunlardır:

 • Çözüm Odaklı Terapi (Dr. Nevin Dölek)

 • Deneyimsel Oyun Terapisi I&II (Dr. Byron Norton)

 • Varoluşsal Bilişsel Terapi ( Prof.Dr.Kadir Özer)

 • Çocuk İstismarı ve İhmali 

 • Yönlendirilmemiş Oyun Terapisi ( Klinik Psk. Birgül Emiroğlu)

 • Sosyal Beceri Grup Çalışmaları

 • Bakış Aile Terapisi Eğitimi (200 Saat)

 • Psikanalitik Kuramlara Giriş Seminerleri (IPA)

 • Deneyimsel Oyun Terapisi Workshopları (30 saat- Dr. Byron Norton) 

 • Profesyonel Düzey Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitim ve Süpervizyonu (400 saat)

 • Somatic Experience Playshop: Çocuklar ve Gençlerle Somatik Deneyimleme (Maggie Kline)

 • Discovering the Wisdom of Trauma 4 Günlük Çalışma (Dr. Gabor Maté)

 • Compassionate Inquiry Profesyonel Eğitimi (Dr.Gabor Maté-devam etmekte)

 • Projektif Testlere Kuramsal Giriş Seminerleri (Rorschach ve Projektif Testler Derneği)

 • Çocuklarla Sanat Terapisi Uygulamaları I & II ( Dr. Olcay Güner, Klinik Psk. Nur Dinçer)

 • Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi (Klinik Psk.Funda Akkapulu)

 • Rorschach, CAT ve TAT test uygulamaları ile çocuğun ruhsal işleyişinin değerlendirilmesi eğitimlerini (Dr. Neslihan Zabcı) tamamlamıştır.

 

Rorschach ve Projektif Testler Derneği'nden onaylı, çocuklara Rorschach, CAT ve TAT uygulama sertifikasına ve Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirmesi sertifikasına sahiptir. 

 

Türk Psikologlar Derneği, Rorschach ve Projektif Testler Derneği ve Oyun Terapisi Derneği üyesidir.